تاریخ انتشار اگهی۱۴۰۱/۰۶/۱۹

شرکت تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی ج.ا.ا شماره ثبت:۴۰۰۴۴۷
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت ۱۰:۰۰‌ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ در محل پروژه هما پارسه واقع در تهران -اتوبان شهید خرازی-شهرک شهید باقری-بلوار پروفسور سمیعی-بلوار مظفر -بالاتر از برج های سفید-پروژه هما پارسه تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

توجه: درصورتیکه هریک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی را به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند.تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.

لازم به ذکر است تایید نماینده تام الاختیار با بازرس تعاونی واحدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تایک روز قبل از مجمع به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز طرفین (عضویت متقاضی واهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضا(نصف+۱) رسمیت می یابد و تصمیماتی که درآن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا (اعم از غائب و مخالف ‌حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:

۱- اصلاح ماده ۵ اساسنامه- تغییر نشانی شرکت.(اقامتگاه قانونی)

۲-‌ اصلاح ‌تغییر ماده ۱۸ اساسنامه.

۳- اصلاح ‌تغییر ماده ۲۱ اساسنامه.(افزایش تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره)

برگزاری مجمع در تاریخ 1401/06/13 و به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا .